Arabiska för giljotin

miqSala
ﻣِﻘﺼَﻠَﺔ
giljotin – femininum singular

Det arabiska ordet för giljotin uttalas miqSala och skrivs ﻣِﻘﺼَﻠَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet giljotin består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Sad som skrivs och uttalas S och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i giljotin

ﻣِﻘﺼَﻠَﺔ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺼـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺼـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
mim
m
qaf
q
Sad
S
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för giljotin består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣِﻘﺼَﻠَﺔ och uttalas miqSala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för giljotin

mif3ala blir miqSala

Vi har sett att det arabiska ordet för giljotin skrivs ﻣِﻘﺼَﻠَﺔ och uttalas miqSala. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3ala och ordets rotbokstäver är q, S och l, blir ordet miqSala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som giljotin