Arabiska för explodera

infajara
ﺍِﻧﻔَﺠَﺮَ
explodera – dåtid han
yanfajiru
ﻳَﻨﻔَﺠِﺮُ
explodera – nutid han

Det arabiska verbet för att explodera skrivs ﺍِﻧﻔَﺠَﺮَ och uttalas infajara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﻔَﺠِﺮُ och uttalas yanfajiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet explodera

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet explodera består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med explodera

Alla bokstäver i explodera

ﺍِﻧﻔَﺠَﺮَ
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
 
alef
nun
n
fa
f
jim
j
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för explodera består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﻔَﺠَﺮَ och uttalas infajara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för explodera

infa3ala blir infajara

Vi har sett att det arabiska ordet för explodera skrivs ﺍِﻧﻔَﺠَﺮَ och uttalas infajara. Ordet följer mönstret verb form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infa3ala och ordets rotbokstäver är f, j och r, blir ordet infajara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som explodera

Böjningsformer av explodera

dåtid
nutid
han
infajara
ﺍِﻧﻔَﺠَﺮَ
han - dåtid
yanfajiru
ﻳَﻨﻔَﺠِﺮُ
han - nutid
hon
infajarat
ﺍِﻧﻔَﺠَﺮَﺕ
hon - dåtid
tanfajiru
ﺗَﻨﻔَﺠِﺮُ
hon - nutid
jag
infajartu
ﺍِﻧﻔَﺠَﺮﺕُ
jag - dåtid
'anfajiru
ﺃَﻧﻔَﺠِﺮُ
jag - nutid