Arabiska för schemalagd, tidsinställd

mawquut
ﻣَﻮﻗُﻮﺕ
schemalagd, tidsinställd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för schemalagd, tidsinställd uttalas mawquut och skrivs ﻣَﻮﻗُﻮﺕ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet schemalagd, tidsinställd består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, qaf som skrivs och uttalas q och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med schemalagd, tidsinställd

Alla bokstäver i schemalagd, tidsinställd

ﻣَﻮﻗُﻮﺕ
ﻣـ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
mim
m
waw
w
qaf
q
waw
w
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för schemalagd, tidsinställd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ta som skrivs ﺕ och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻮﻗُﻮﺕ och uttalas mawquut.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för schemalagd, tidsinställd

maf3uul blir mawquut

Vi har sett att det arabiska ordet för schemalagd, tidsinställd skrivs ﻣَﻮﻗُﻮﺕ och uttalas mawquut. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är w, q och t, blir ordet mawquut.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som schemalagd, tidsinställd