Arabiska för permanent

baaqin
ﺑَﺎﻕٍ
permanent – maskulinum singular

Det arabiska ordet för permanent uttalas baaqin och skrivs ﺑَﺎﻕٍ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet permanent består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med permanent

Alla bokstäver i permanent

ﺑَﺎﻕٍ
ﺑـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
beh
b
alef
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för permanent består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Tecknet in. Ordet skrivs därför ﺑَﺎﻕٍ och uttalas baaqin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver