Arabiska för begrava

qabara
ﻗَﺒَﺮَ
begrava – dåtid han
yaqbiru
ﻳَﻘﺒِﺮُ
begrava – nutid han

Det arabiska verbet för att begrava skrivs ﻗَﺒَﺮَ och uttalas qabara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﺒِﺮُ och uttalas yaqbiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet begrava består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med begrava

Alla bokstäver i begrava

ﻗَﺒَﺮَ
ﻗـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
qaf
q
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för begrava består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺒَﺮَ och uttalas qabara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för begrava

fa3ala blir qabara

Vi har sett att det arabiska ordet för begrava skrivs ﻗَﺒَﺮَ och uttalas qabara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är q, b och r, blir ordet qabara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som begrava

Böjningsformer av begrava

dåtid
nutid
han
qabara
ﻗَﺒَﺮَ
han - dåtid
yaqbiru
ﻳَﻘﺒِﺮُ
han - nutid
hon
qabarat
ﻗَﺒَﺮَﺕ
hon - dåtid
taqbiru
ﺗَﻘﺒِﺮُ
hon - nutid
jag
qabartu
ﻗَﺒَﺮﺕُ
jag - dåtid
'aqbiru
ﺃَﻗﺒِﺮُ
jag - nutid