Arabiska för grav

qabr
ﻗَﺒﺮ
grav – maskulinum singular

Det arabiska ordet för grav uttalas qabr och skrivs ﻗَﺒﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns grav i:

qubuur
ﻗُﺒُﻮﺭ
grav – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet grav

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grav består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grav

Alla bokstäver i grav

ﻗَﺒﺮ
ﻗـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
qaf
q
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för grav består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺒﺮ och uttalas qabr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för grav

fa3l blir qabr

Vi har sett att det arabiska ordet för grav skrivs ﻗَﺒﺮ och uttalas qabr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är q, b och r, blir ordet qabr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som grav