Arabiska för regn

maTar
ﻣَﻄَﺮ
regn – maskulinum singular

Det arabiska ordet för regn uttalas maTar och skrivs ﻣَﻄَﺮ.

Förutom grundformen finns regn i:

'amTaar
ﺃَﻣﻄَﺎﺭ
regn – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet regn

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet regn består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs ﻡ och uttalas m, Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med regn

Alla bokstäver i regn

ﻣَﻄَﺮ
ﻣـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
mim
m
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för regn består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻄَﺮ och uttalas maTar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för regn

fa3al blir maTar

Vi har sett att det arabiska ordet för regn skrivs ﻣَﻄَﺮ och uttalas maTar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är m, T och r, blir ordet maTar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som regn