Arabiska för spenat

sabaanikh
ﺳَﺒَﺎﻧِﺦ
spenat – maskulinum singular

Det arabiska ordet för spenat uttalas sabaanikh och skrivs ﺳَﺒَﺎﻧِﺦ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i spenat

ﺳَﺒَﺎﻧِﺦ
ﺳـ
ـﺒـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﺦ
 
ﺳـ
ـﺒـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﺦ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
sin
s
beh
b
alef
nun
n
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för spenat består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺦ ) och uttalas kh. Ordet skrivs därför ﺳَﺒَﺎﻧِﺦ och uttalas sabaanikh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver