Arabiska för budbärare

rasuul
ﺭَﺳُﻮﻝ
budbärare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för budbärare uttalas rasuul och skrivs ﺭَﺳُﻮﻝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns budbärare i:

rusul
ﺭُﺳُﻞ
budbärare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet budbärare består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, sin som skrivs och uttalas s och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med budbärare

Alla bokstäver i budbärare

ﺭَﺳُﻮﻝ
ﺳـ
ـﻮ
 
ﺳـ
ـﻮ
 
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ra
r
sin
s
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för budbärare består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺳُﻮﻝ och uttalas rasuul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för budbärare

fa3uul blir rasuul

Vi har sett att det arabiska ordet för budbärare skrivs ﺭَﺳُﻮﻝ och uttalas rasuul. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3uul och ordets rotbokstäver är r, s och l, blir ordet rasuul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som budbärare