Arabiska för anskaffning

jalb
ﺟَﻠﺐ
anskaffning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för anskaffning uttalas jalb och skrivs ﺟَﻠﺐ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anskaffning består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, lam som skrivs och uttalas l och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anskaffning

Alla bokstäver i anskaffning

ﺟَﻠﺐ
ﺟـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﺟـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
jim
j
lam
l
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för anskaffning består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﻠﺐ och uttalas jalb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anskaffning

fa3l blir jalb

Vi har sett att det arabiska ordet för anskaffning skrivs ﺟَﻠﺐ och uttalas jalb. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är j, l och b, blir ordet jalb.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anskaffning