Arabiska för kulle

tall
ﺗَﻞّ
kulle – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kulle uttalas tall och skrivs ﺗَﻞّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kulle i:

tilaal
ﺗِﻠَﺎﻝ
kulle – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kulle består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs ﺕ och uttalas t, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i kulle

ﺗَﻞّ
ﺗـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för kulle består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻞّ och uttalas tall.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver