Arabiska för begrava

dafana
ﺩَﻓَﻦَ
begrava – dåtid han
yadfunu
ﻳَﺪﻓُﻦُ
begrava – nutid han

Det arabiska verbet för att begrava skrivs ﺩَﻓَﻦَ och uttalas dafana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺪﻓُﻦُ och uttalas yadfunu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet begrava består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, fa som skrivs och uttalas f och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med begrava

Alla bokstäver i begrava

ﺩَﻓَﻦَ
ﻓـ
ـﻦ
 
ﻓـ
ـﻦ
 
ـﺪ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
dal
d
fa
f
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för begrava består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺩَﻓَﻦَ och uttalas dafana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för begrava

fa3ala blir dafana

Vi har sett att det arabiska ordet för begrava skrivs ﺩَﻓَﻦَ och uttalas dafana. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är d, f och n, blir ordet dafana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som begrava

Böjningsformer av begrava

dåtid
nutid
han
dafana
ﺩَﻓَﻦَ
han - dåtid
yadfunu
ﻳَﺪﻓُﻦُ
han - nutid
hon
dafanat
ﺩَﻓَﻨَﺖ
hon - dåtid
tadfunu
ﺗَﺪﻓُﻦُ
hon - nutid
jag
dafantu
ﺩَﻓَﻨﺖُ
jag - dåtid
'adfunu
ﺃَﺩﻓُﻦُ
jag - nutid