Arabiska för gyllene

dhahabiyy
ﺫَﻫَﺒِﻲّ
gyllene – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gyllene uttalas dhahabiyy och skrivs ﺫَﻫَﺒِﻲّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gyllene består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, ha som skrivs och uttalas h och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gyllene

Alla bokstäver i gyllene

ﺫَﻫَﺒِﻲّ
ﻫـ
ـﺒـ
ـﻲ
 
ﻫـ
ـﺒـ
ـﻲ
 
ـﺬ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
dhal
dh
ha
h
beh
b
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för gyllene består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺫَﻫَﺒِﻲّ och uttalas dhahabiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver