Arabiska för häpnad

ta3ajjub
ﺗَﻌَﺠُّﺐ
häpnad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för häpnad uttalas ta3ajjub och skrivs ﺗَﻌَﺠُّﺐ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet häpnad består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med häpnad

Alla bokstäver i häpnad

ﺗَﻌَﺠُّﺐ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺠـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺠـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ta
t
ayn
3
jim
j
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för häpnad består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻌَﺠُّﺐ och uttalas ta3ajjub.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för häpnad

tafa33ul blir ta3ajjub

Vi har sett att det arabiska ordet för häpnad skrivs ﺗَﻌَﺠُّﺐ och uttalas ta3ajjub. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är 3, j och b, blir ordet ta3ajjub.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som häpnad