Arabiska för bana, gång

sayra
ﺳَﻴﺮَﺓ
bana, gång – femininum singular

Det arabiska ordet för bana, gång uttalas sayra och skrivs ﺳَﻴﺮَﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bana, gång består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ya som skrivs och uttalas y och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bana, gång

Alla bokstäver i bana, gång

ﺳَﻴﺮَﺓ
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
ـﺔ
 
sin
s
ya
y
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bana, gång består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳَﻴﺮَﺓ och uttalas sayra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bana, gång

fa3la blir sayra

Vi har sett att det arabiska ordet för bana, gång skrivs ﺳَﻴﺮَﺓ och uttalas sayra. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är s, y och r, blir ordet sayra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bana, gång