Arabiska för närma sig

taqarraba
ﺗَﻘَﺮَّﺏَ
närma sig – dåtid han
yataqarrabu
ﻳَﺘَﻘَﺮَّﺏُ
närma sig – nutid han

Det arabiska verbet för att närma sig skrivs ﺗَﻘَﺮَّﺏَ och uttalas taqarraba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻘَﺮَّﺏُ och uttalas yataqarrabu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet närma sig består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med närma sig

Alla bokstäver i närma sig

ﺗَﻘَﺮَّﺏَ
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ta
t
qaf
q
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för närma sig består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻘَﺮَّﺏَ och uttalas taqarraba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för närma sig

tafa33ala blir taqarraba

Vi har sett att det arabiska ordet för närma sig skrivs ﺗَﻘَﺮَّﺏَ och uttalas taqarraba. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är q, r och b, blir ordet taqarraba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som närma sig

Böjningsformer av närma sig

dåtid
nutid
han
taqarraba
ﺗَﻘَﺮَّﺏَ
han - dåtid
yataqarrabu
ﻳَﺘَﻘَﺮَّﺏُ
han - nutid
hon
taqarrabat
ﺗَﻘَﺮَّﺑَﺖ
hon - dåtid
tataqarrabu
ﺗَﺘَﻘَﺮَّﺏُ
hon - nutid
jag
taqarrabtu
ﺗَﻘَﺮَّﺑﺖُ
jag - dåtid
'ataqarrabu
ﺃَﺗَﻘَﺮَّﺏُ
jag - nutid