Arabiska för ödla

siHliyya
ﺳِﺤﻠِﻴَّﺔ
ödla – femininum singular

Det arabiska ordet för ödla uttalas siHliyya och skrivs ﺳِﺤﻠِﻴَّﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ödla består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, Ha som skrivs och uttalas H och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ödla

Alla bokstäver i ödla

ﺳِﺤﻠِﻴَّﺔ
ﺳـ
ـﺤـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺤـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
sin
s
Ha
H
lam
l
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för ödla består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳِﺤﻠِﻴَّﺔ och uttalas siHliyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ödla

fi3l blir siHliyya

Vi har sett att det arabiska ordet för ödla skrivs ﺳِﺤﻠِﻴَّﺔ och uttalas siHliyya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är s, H och l, blir ordet siHliyya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ödla