Arabiska för skrapa av, släpa

saHala
ﺳَﺤَﻞَ
skrapa av, släpa – dåtid han
yasHalu
ﻳَﺴﺤَﻞُ
skrapa av, släpa – nutid han

Det arabiska verbet för att skrapa av, släpa skrivs ﺳَﺤَﻞَ och uttalas saHala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺤَﻞُ och uttalas yasHalu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skrapa av, släpa består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, Ha som skrivs och uttalas H och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skrapa av, släpa

Alla bokstäver i skrapa av, släpa

ﺳَﺤَﻞَ
ﺳـ
ـﺤـ
ـﻞ
 
ﺳـ
ـﺤـ
ـﻞ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
sin
s
Ha
H
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för skrapa av, släpa består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﺤَﻞَ och uttalas saHala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skrapa av, släpa

fa3ala blir saHala

Vi har sett att det arabiska ordet för skrapa av, släpa skrivs ﺳَﺤَﻞَ och uttalas saHala. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är s, H och l, blir ordet saHala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skrapa av, släpa

Böjningsformer av skrapa av, släpa

dåtid
nutid
han
saHala
ﺳَﺤَﻞَ
han - dåtid
yasHalu
ﻳَﺴﺤَﻞُ
han - nutid
hon
saHalat
ﺳَﺤَﻠَﺖ
hon - dåtid
tasHalu
ﺗَﺴﺤَﻞُ
hon - nutid
jag
saHaltu
ﺳَﺤَﻠﺖُ
jag - dåtid
'asHalu
ﺃَﺳﺤَﻞُ
jag - nutid