Arabiska för spricka

shaqq
ﺷَﻖّ
spricka – maskulinum singular

Det arabiska ordet för spricka uttalas shaqq och skrivs ﺷَﻖّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns spricka i:

shuquuq
ﺷُﻘُﻮﻕ
spricka – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spricka består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med spricka

Alla bokstäver i spricka

ﺷَﻖّ
ﺷـ
ـﻖ
 
ﺷـ
ـﻖ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
shin
sh
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för spricka består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻖّ och uttalas shaqq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver