Arabiska för hård, svår

shaaqq
ﺷَﺎﻕّ
hård, svår – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hård, svår uttalas shaaqq och skrivs ﺷَﺎﻕّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hård, svår består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hård, svår

Alla bokstäver i hård, svår

ﺷَﺎﻕّ
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
shin
sh
alef
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för hård, svår består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺎﻕّ och uttalas shaaqq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver