Arabiska för svänga

3arraja
ﻋَﺮَّﺝَ
svänga – dåtid han
yu3arriju
ﻳُﻌَﺮِّﺝُ
svänga – nutid han

Det arabiska verbet för att svänga skrivs ﻋَﺮَّﺝَ och uttalas 3arraja i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﺮِّﺝُ och uttalas yu3arriju. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet svänga består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med svänga

Alla bokstäver i svänga

ﻋَﺮَّﺝَ
ﻋـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
ayn
3
ra
r
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för svänga består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺮَّﺝَ och uttalas 3arraja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för svänga

fa33ala blir 3arraja

Vi har sett att det arabiska ordet för svänga skrivs ﻋَﺮَّﺝَ och uttalas 3arraja. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, r och j, blir ordet 3arraja.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som svänga

Böjningsformer av svänga

dåtid
nutid
han
3arraja
ﻋَﺮَّﺝَ
han - dåtid
yu3arriju
ﻳُﻌَﺮِّﺝُ
han - nutid
hon
3arrajat
ﻋَﺮَّﺟَﺖ
hon - dåtid
tu3arriju
ﺗُﻌَﺮِّﺝُ
hon - nutid
jag
3arrajtu
ﻋَﺮَّﺟﺖُ
jag - dåtid
'u3arriju
ﺃُﻋَﺮِّﺝُ
jag - nutid