Arabiska för döv

'aTrash
ﺃَﻃﺮَﺵ
döv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för döv uttalas 'aTrash och skrivs ﺃَﻃﺮَﺵ.

Förutom grundformen finns döv i:

Tarshaa'
ﻃَﺮﺷَﺎﺀ
döv – femininum singular
Tursh
ﻃُﺮﺵ
döv – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: färger

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet döv består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ra som skrivs och uttalas r och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med döv

Alla bokstäver i döv

ﺃَﻃﺮَﺵ
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
alif hamza
'
Ta
T
ra
r
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för döv består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﻃﺮَﺵ och uttalas 'aTrash.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för döv

'af3al blir 'aTrash

Vi har sett att det arabiska ordet för döv skrivs ﺃَﻃﺮَﺵ och uttalas 'aTrash. Ordet följer mönstret färger. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3al och ordets rotbokstäver är T, r och sh, blir ordet 'aTrash.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som döv