Arabiska för dövhet

Tarash
ﻃَﺮَﺵ
dövhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dövhet uttalas Tarash och skrivs ﻃَﺮَﺵ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dövhet består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ra som skrivs och uttalas r och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dövhet

Alla bokstäver i dövhet

ﻃَﺮَﺵ
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
Ta
T
ra
r
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för dövhet består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺮَﺵ och uttalas Tarash.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dövhet

fa3al blir Tarash

Vi har sett att det arabiska ordet för dövhet skrivs ﻃَﺮَﺵ och uttalas Tarash. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är T, r och sh, blir ordet Tarash.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dövhet