Arabiska för skadad, sårad

majruuH
ﻣَﺠﺮُﻭﺡ
skadad, sårad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skadad, sårad uttalas majruuH och skrivs ﻣَﺠﺮُﻭﺡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns skadad, sårad i:

majaariiH
ﻣَﺠَﺎﺭِﻳﺢ
skadad, sårad – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skadad, sårad består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ra som skrivs och uttalas r och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skadad, sårad

Alla bokstäver i skadad, sårad

ﻣَﺠﺮُﻭﺡ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
ـﻮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
jim
j
ra
r
waw
w
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för skadad, sårad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺠﺮُﻭﺡ och uttalas majruuH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skadad, sårad

maf3uul blir majruuH

Vi har sett att det arabiska ordet för skadad, sårad skrivs ﻣَﺠﺮُﻭﺡ och uttalas majruuH. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är j, r och H, blir ordet majruuH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skadad, sårad