Arabiska för avundsjuk

Haasid
ﺣَﺎﺳِﺪ
avundsjuk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avundsjuk uttalas Haasid och skrivs ﺣَﺎﺳِﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns avundsjuk i:

Hasada
ﺣَﺴَﺪَﺓ
avundsjuk – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avundsjuk består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, sin som skrivs och uttalas s och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avundsjuk

Alla bokstäver i avundsjuk

ﺣَﺎﺳِﺪ
ﺣـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺪ
 
Ha
H
alef
sin
s
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för avundsjuk består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﺳِﺪ och uttalas Haasid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avundsjuk

faa3il blir Haasid

Vi har sett att det arabiska ordet för avundsjuk skrivs ﺣَﺎﺳِﺪ och uttalas Haasid. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är H, s och d, blir ordet Haasid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avundsjuk