Arabiska för försäljning

bay3
ﺑَﻴﻊ
försäljning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för försäljning uttalas bay3 och skrivs ﺑَﻴﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns försäljning i:

buyuu3
ﺑُﻴُﻮﻉ
försäljning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet försäljning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet försäljning består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ya som skrivs och uttalas y och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med försäljning

Alla bokstäver i försäljning

ﺑَﻴﻊ
ﺑـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺑـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
beh
b
ya
y
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för försäljning består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﻴﻊ och uttalas bay3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för försäljning

fa3l blir bay3

Vi har sett att det arabiska ordet för försäljning skrivs ﺑَﻴﻊ och uttalas bay3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är b, y och 3, blir ordet bay3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som försäljning