Arabiska för andning

tanaffus
ﺗَﻨَﻔُّﺲ
andning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för andning uttalas tanaffus och skrivs ﺗَﻨَﻔُّﺲ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet andning består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, fa som skrivs och uttalas f och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med andning

Alla bokstäver i andning

ﺗَﻨَﻔُّﺲ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻔـ
ـﺲ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻔـ
ـﺲ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
ta
t
nun
n
fa
f
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för andning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻨَﻔُّﺲ och uttalas tanaffus.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för andning

tafa33ul blir tanaffus

Vi har sett att det arabiska ordet för andning skrivs ﺗَﻨَﻔُّﺲ och uttalas tanaffus. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är n, f och s, blir ordet tanaffus.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som andning