Arabiska för andas

tanaffasa
ﺗَﻨَﻔَّﺲَ
andas – dåtid han
yatanaffasu
ﻳَﺘَﻨَﻔَّﺲُ
andas – nutid han

Det arabiska verbet för att andas skrivs ﺗَﻨَﻔَّﺲَ och uttalas tanaffasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻨَﻔَّﺲُ och uttalas yatanaffasu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet andas

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet andas består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, fa som skrivs och uttalas f och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med andas

Alla bokstäver i andas

ﺗَﻨَﻔَّﺲَ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻔـ
ـﺲ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻔـ
ـﺲ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
ta
t
nun
n
fa
f
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för andas består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻨَﻔَّﺲَ och uttalas tanaffasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för andas

tafa33ala blir tanaffasa

Vi har sett att det arabiska ordet för andas skrivs ﺗَﻨَﻔَّﺲَ och uttalas tanaffasa. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är n, f och s, blir ordet tanaffasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som andas

Böjningsformer av andas

dåtid
nutid
han
tanaffasa
ﺗَﻨَﻔَّﺲَ
han - dåtid
yatanaffasu
ﻳَﺘَﻨَﻔَّﺲُ
han - nutid
hon
tanaffasat
ﺗَﻨَﻔَّﺴَﺖ
hon - dåtid
tatanaffasu
ﺗَﺘَﻨَﻔَّﺲُ
hon - nutid
jag
tanaffastu
ﺗَﻨَﻔَّﺴﺖُ
jag - dåtid
'atanaffasu
ﺃَﺗَﻨَﻔَّﺲُ
jag - nutid