Arabiska för omvända, reflektera

3akasa
ﻋَﻜَﺲَ
omvända, reflektera – dåtid han
ya3kisu
ﻳَﻌﻜِﺲُ
omvända, reflektera – nutid han

Det arabiska verbet för att omvända, reflektera skrivs ﻋَﻜَﺲَ och uttalas 3akasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﻜِﺲُ och uttalas ya3kisu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet omvända, reflektera består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, kaf som skrivs och uttalas k och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med omvända, reflektera

Alla bokstäver i omvända, reflektera

ﻋَﻜَﺲَ
ﻋـ
ـﻜـ
ـﺲ
 
ﻋـ
ـﻜـ
ـﺲ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
ayn
3
kaf
k
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för omvända, reflektera består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻜَﺲَ och uttalas 3akasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för omvända, reflektera

fa3ala blir 3akasa

Vi har sett att det arabiska ordet för omvända, reflektera skrivs ﻋَﻜَﺲَ och uttalas 3akasa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, k och s, blir ordet 3akasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som omvända, reflektera

Böjningsformer av omvända, reflektera

dåtid
nutid
han
3akasa
ﻋَﻜَﺲَ
han - dåtid
ya3kisu
ﻳَﻌﻜِﺲُ
han - nutid
hon
3akasat
ﻋَﻜَﺴَﺖ
hon - dåtid
ta3kisu
ﺗَﻌﻜِﺲُ
hon - nutid
jag
3akastu
ﻋَﻜَﺴﺖُ
jag - dåtid
'a3kisu
ﺃَﻋﻜِﺲُ
jag - nutid