Arabiska för broschyr, publikation

nashra
ﻧَﺸﺮَﺓ
broschyr, publikation – femininum singular

Det arabiska ordet för broschyr, publikation uttalas nashra och skrivs ﻧَﺸﺮَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns broschyr, publikation i:

nashraat
ﻧَﺸﺮَﺍﺕ
broschyr, publikation – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet broschyr, publikation

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet broschyr, publikation består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, shin som skrivs och uttalas sh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med broschyr, publikation

Alla bokstäver i broschyr, publikation

ﻧَﺸﺮَﺓ
ﻧـ
ـﺸـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﺸـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ـﺔ
 
nun
n
shin
sh
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för broschyr, publikation består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﺸﺮَﺓ och uttalas nashra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver