Arabiska för spridning

intishaar
ﺍِﻧﺘِﺸَﺎﺭ
spridning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för spridning uttalas intishaar och skrivs ﺍِﻧﺘِﺸَﺎﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns spridning i:

intishaaraat
ﺍِﻧﺘِﺸَﺎﺭَﺍﺕ
spridning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spridning består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, shin som skrivs och uttalas sh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med spridning

Alla bokstäver i spridning

ﺍِﻧﺘِﺸَﺎﺭ
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺸـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺸـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ـﺮ
 
alef
nun
n
ta
t
shin
sh
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för spridning består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺘِﺸَﺎﺭ och uttalas intishaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver