Arabiska för levebröd, uppehälle

rizq
ﺭِﺯﻕ
levebröd, uppehälle – maskulinum singular

Det arabiska ordet för levebröd, uppehälle uttalas rizq och skrivs ﺭِﺯﻕ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns levebröd, uppehälle i:

'arzaaq
ﺃَﺭﺯَﺍﻕ
levebröd, uppehälle – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet levebröd, uppehälle

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet levebröd, uppehälle består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, zayn som skrivs och uttalas z och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med levebröd, uppehälle

Alla bokstäver i levebröd, uppehälle

ﺭِﺯﻕ
 
 
ـﺮ
ـﺰ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ra
r
zayn
z
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för levebröd, uppehälle består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭِﺯﻕ och uttalas rizq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för levebröd, uppehälle

fi3l blir rizq

Vi har sett att det arabiska ordet för levebröd, uppehälle skrivs ﺭِﺯﻕ och uttalas rizq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är r, z och q, blir ordet rizq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som levebröd, uppehälle