Arabiska för massera, pressa

kabbasa
ﻛَﺒَّﺲَ
massera, pressa – dåtid han
yukabbisu
ﻳُﻜَﺒِّﺲُ
massera, pressa – nutid han

Det arabiska verbet för att massera, pressa skrivs ﻛَﺒَّﺲَ och uttalas kabbasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻜَﺒِّﺲُ och uttalas yukabbisu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet massera, pressa består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, beh som skrivs och uttalas b och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med massera, pressa

Alla bokstäver i massera, pressa

ﻛَﺒَّﺲَ
ﻛـ
ـﺒـ
ـﺲ
 
ﻛـ
ـﺒـ
ـﺲ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
kaf
k
beh
b
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för massera, pressa består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻛَﺒَّﺲَ och uttalas kabbasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för massera, pressa

fa33ala blir kabbasa

Vi har sett att det arabiska ordet för massera, pressa skrivs ﻛَﺒَّﺲَ och uttalas kabbasa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är k, b och s, blir ordet kabbasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som massera, pressa

Böjningsformer av massera, pressa

dåtid
nutid
han
kabbasa
ﻛَﺒَّﺲَ
han - dåtid
yukabbisu
ﻳُﻜَﺒِّﺲُ
han - nutid
hon
kabbasat
ﻛَﺒَّﺴَﺖ
hon - dåtid
tukabbisu
ﺗُﻜَﺒِّﺲُ
hon - nutid
jag
kabbastu
ﻛَﺒَّﺴﺖُ
jag - dåtid
'ukabbisu
ﺃُﻛَﺒِّﺲُ
jag - nutid