Arabiska för foder

3alaf
ﻋَﻠَﻒ
foder – maskulinum singular

Det arabiska ordet för foder uttalas 3alaf och skrivs ﻋَﻠَﻒ.

Förutom grundformen finns foder i:

'a3laaf
ﺃَﻋﻠَﺎﻑ
foder – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet foder består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med foder

Alla bokstäver i foder

ﻋَﻠَﻒ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ayn
3
lam
l
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för foder består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻠَﻒ och uttalas 3alaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för foder

fa3al blir 3alaf

Vi har sett att det arabiska ordet för foder skrivs ﻋَﻠَﻒ och uttalas 3alaf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är 3, l och f, blir ordet 3alaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som foder