Arabiska för utfodra

3allafa
ﻋَﻠَّﻒَ
utfodra – dåtid han
yu3allifu
ﻳُﻌَﻠِّﻒُ
utfodra – nutid han

Det arabiska verbet för att utfodra skrivs ﻋَﻠَّﻒَ och uttalas 3allafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻠِّﻒُ och uttalas yu3allifu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utfodra består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utfodra

Alla bokstäver i utfodra

ﻋَﻠَّﻒَ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ayn
3
lam
l
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för utfodra består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻠَّﻒَ och uttalas 3allafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för utfodra

fa33ala blir 3allafa

Vi har sett att det arabiska ordet för utfodra skrivs ﻋَﻠَّﻒَ och uttalas 3allafa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, l och f, blir ordet 3allafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som utfodra

Böjningsformer av utfodra

dåtid
nutid
han
3allafa
ﻋَﻠَّﻒَ
han - dåtid
yu3allifu
ﻳُﻌَﻠِّﻒُ
han - nutid
hon
3allafat
ﻋَﻠَّﻔَﺖ
hon - dåtid
tu3allifu
ﺗُﻌَﻠِّﻒُ
hon - nutid
jag
3allaftu
ﻋَﻠَّﻔﺖُ
jag - dåtid
'u3allifu
ﺃُﻋَﻠِّﻒُ
jag - nutid