Arabiska för nära vän

khaliil
ﺧَﻠِﻴﻞ
nära vän – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nära vän uttalas khaliil och skrivs ﺧَﻠِﻴﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nära vän består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nära vän

Alla bokstäver i nära vän

ﺧَﻠِﻴﻞ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
kha
kh
lam
l
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för nära vän består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻠِﻴﻞ och uttalas khaliil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver