Arabiska för vinäger

khall
ﺧَﻞّ
vinäger – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vinäger uttalas khall och skrivs ﺧَﻞّ.

Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vinäger består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vinäger

Alla bokstäver i vinäger

ﺧَﻞّ
ﺧـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
kha
kh
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för vinäger består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻞّ och uttalas khall.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver