Arabiska för melass, sirap

dibs
ﺩِﺑﺲ
melass, sirap – maskulinum singular

Det arabiska ordet för melass, sirap uttalas dibs och skrivs ﺩِﺑﺲ.

Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet melass, sirap består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, beh som skrivs och uttalas b och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med melass, sirap

Alla bokstäver i melass, sirap

ﺩِﺑﺲ
ﺑـ
ـﺲ
 
ﺑـ
ـﺲ
 
ـﺪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
dal
d
beh
b
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för melass, sirap består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩِﺑﺲ och uttalas dibs.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för melass, sirap

fi3l blir dibs

Vi har sett att det arabiska ordet för melass, sirap skrivs ﺩِﺑﺲ och uttalas dibs. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är d, b och s, blir ordet dibs.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som melass, sirap