Arabiska för fästa

dabbasa
ﺩَﺑَّﺲَ
fästa – dåtid han
yudabbisu
ﻳُﺪَﺑِّﺲُ
fästa – nutid han

Det arabiska verbet för att fästa skrivs ﺩَﺑَّﺲَ och uttalas dabbasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺪَﺑِّﺲُ och uttalas yudabbisu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fästa består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs ﺩ och uttalas d, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fästa

Alla bokstäver i fästa

ﺩَﺑَّﺲَ
ﺑـ
ـﺲ
 
ﺑـ
ـﺲ
 
ـﺪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
dal
d
beh
b
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för fästa består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺩَﺑَّﺲَ och uttalas dabbasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fästa

fa33ala blir dabbasa

Vi har sett att det arabiska ordet för fästa skrivs ﺩَﺑَّﺲَ och uttalas dabbasa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är d, b och s, blir ordet dabbasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fästa

Böjningsformer av fästa

dåtid
nutid
han
dabbasa
ﺩَﺑَّﺲَ
han - dåtid
yudabbisu
ﻳُﺪَﺑِّﺲُ
han - nutid
hon
dabbasat
ﺩَﺑَّﺴَﺖ
hon - dåtid
tudabbisu
ﺗُﺪَﺑِّﺲُ
hon - nutid
jag
dabbastu
ﺩَﺑَّﺴﺖُ
jag - dåtid
'udabbisu
ﺃُﺩَﺑِّﺲُ
jag - nutid