Arabiska för klass

Saff
ﺻَﻒّ
klass – maskulinum singular

Det arabiska ordet för klass uttalas Saff och skrivs ﺻَﻒّ.

Förutom grundformen finns klass i:

Sufuuf
ﺻُﻔُﻮﻑ
klass – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klass består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klass

Alla bokstäver i klass

ﺻَﻒّ
ﺻـ
ـﻒ
 
ﺻـ
ـﻒ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
Sad
S
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för klass består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﻒّ och uttalas Saff.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver