Arabiska för varierande

mutanawwi3
ﻣُﺘَﻨَﻮِّﻉ
varierande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för varierande uttalas mutanawwi3 och skrivs ﻣُﺘَﻨَﻮِّﻉ.

Förutom grundformen finns varierande i:

mutanawwi3a
ﻣُﺘَﻨَﻮِّﻋَﺔ
varierande – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet varierande består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med varierande

Alla bokstäver i varierande

ﻣُﺘَﻨَﻮِّﻉ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
ta
t
nun
n
waw
w
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för varierande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻨَﻮِّﻉ och uttalas mutanawwi3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för varierande

mutafa33il blir mutanawwi3

Vi har sett att det arabiska ordet för varierande skrivs ﻣُﺘَﻨَﻮِّﻉ och uttalas mutanawwi3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är n, w och 3, blir ordet mutanawwi3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som varierande