Arabiska för kategori, sort

Sinf
ﺻِﻨﻒ
kategori, sort – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kategori, sort uttalas Sinf och skrivs ﺻِﻨﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kategori, sort i:

'aSnaaf
ﺃَﺻﻨَﺎﻑ
kategori, sort – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kategori, sort består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, nun som skrivs och uttalas n och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kategori, sort

Alla bokstäver i kategori, sort

ﺻِﻨﻒ
ﺻـ
ـﻨـ
ـﻒ
 
ﺻـ
ـﻨـ
ـﻒ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
Sad
S
nun
n
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för kategori, sort består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻِﻨﻒ och uttalas Sinf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kategori, sort

fi3l blir Sinf

Vi har sett att det arabiska ordet för kategori, sort skrivs ﺻِﻨﻒ och uttalas Sinf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är S, n och f, blir ordet Sinf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kategori, sort