Arabiska för rörelse, transport, vandring

tanaqqul
ﺗَﻨَﻘُّﻞ
rörelse, transport, vandring – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rörelse, transport, vandring uttalas tanaqqul och skrivs ﺗَﻨَﻘُّﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rörelse, transport, vandring består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rörelse, transport, vandring

Alla bokstäver i rörelse, transport, vandring

ﺗَﻨَﻘُّﻞ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
nun
n
qaf
q
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för rörelse, transport, vandring består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻨَﻘُّﻞ och uttalas tanaqqul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rörelse, transport, vandring

tafa33ul blir tanaqqul

Vi har sett att det arabiska ordet för rörelse, transport, vandring skrivs ﺗَﻨَﻘُّﻞ och uttalas tanaqqul. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är n, q och l, blir ordet tanaqqul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rörelse, transport, vandring