Arabiska för flytta runt, flyttas

tanaqqala
ﺗَﻨَﻘَّﻞَ
flytta runt, flyttas – dåtid han
yatanaqqalu
ﻳَﺘَﻨَﻘَّﻞُ
flytta runt, flyttas – nutid han

Det arabiska verbet för att flytta runt, flyttas skrivs ﺗَﻨَﻘَّﻞَ och uttalas tanaqqala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻨَﻘَّﻞُ och uttalas yatanaqqalu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flytta runt, flyttas består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flytta runt, flyttas

Alla bokstäver i flytta runt, flyttas

ﺗَﻨَﻘَّﻞَ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
nun
n
qaf
q
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för flytta runt, flyttas består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻨَﻘَّﻞَ och uttalas tanaqqala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för flytta runt, flyttas

tafa33ala blir tanaqqala

Vi har sett att det arabiska ordet för flytta runt, flyttas skrivs ﺗَﻨَﻘَّﻞَ och uttalas tanaqqala. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är n, q och l, blir ordet tanaqqala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som flytta runt, flyttas

Böjningsformer av flytta runt, flyttas

dåtid
nutid
han
tanaqqala
ﺗَﻨَﻘَّﻞَ
han - dåtid
yatanaqqalu
ﻳَﺘَﻨَﻘَّﻞُ
han - nutid
hon
tanaqqalat
ﺗَﻨَﻘَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tatanaqqalu
ﺗَﺘَﻨَﻘَّﻞُ
hon - nutid
jag
tanaqqaltu
ﺗَﻨَﻘَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'atanaqqalu
ﺃَﺗَﻨَﻘَّﻞُ
jag - nutid