Arabiska för antiken

qidam
ﻗِﺪَﻡ
antiken – maskulinum singular

Det arabiska ordet för antiken uttalas qidam och skrivs ﻗِﺪَﻡ.

Kategori: historia
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet antiken består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med antiken

Alla bokstäver i antiken

ﻗِﺪَﻡ
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
qaf
q
dal
d
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för antiken består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗِﺪَﻡ och uttalas qidam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för antiken

fi3al blir qidam

Vi har sett att det arabiska ordet för antiken skrivs ﻗِﺪَﻡ och uttalas qidam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3al och ordets rotbokstäver är q, d och m, blir ordet qidam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som antiken