Arabiska för smälta mat

haDama
ﻫَﻀَﻢَ
smälta mat – dåtid han
yahDimu
ﻳَﻬﻀِﻢُ
smälta mat – nutid han

Det arabiska verbet för att smälta mat skrivs ﻫَﻀَﻢَ och uttalas haDama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻬﻀِﻢُ och uttalas yahDimu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet smälta mat består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, Dad som skrivs och uttalas D och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med smälta mat

Alla bokstäver i smälta mat

ﻫَﻀَﻢَ
ﻫـ
ـﻀـ
ـﻢ
 
ﻫـ
ـﻀـ
ـﻢ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ha
h
Dad
D
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för smälta mat består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻫَﻀَﻢَ och uttalas haDama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för smälta mat

fa3ala blir haDama

Vi har sett att det arabiska ordet för smälta mat skrivs ﻫَﻀَﻢَ och uttalas haDama. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är h, D och m, blir ordet haDama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som smälta mat

Böjningsformer av smälta mat

dåtid
nutid
han
haDama
ﻫَﻀَﻢَ
han - dåtid
yahDimu
ﻳَﻬﻀِﻢُ
han - nutid
hon
haDamat
ﻫَﻀَﻤَﺖ
hon - dåtid
tahDimu
ﺗَﻬﻀِﻢُ
hon - nutid
jag
haDamtu
ﻫَﻀَﻤﺖُ
jag - dåtid
'ahDimu
ﺃَﻫﻀِﻢُ
jag - nutid