Arabiska för matsmältning

haDm
ﻫَﻀﻢ
matsmältning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för matsmältning uttalas haDm och skrivs ﻫَﻀﻢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet matsmältning består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, Dad som skrivs och uttalas D och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med matsmältning

Alla bokstäver i matsmältning

ﻫَﻀﻢ
ﻫـ
ـﻀـ
ـﻢ
 
ﻫـ
ـﻀـ
ـﻢ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ha
h
Dad
D
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för matsmältning består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻫَﻀﻢ och uttalas haDm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för matsmältning

fa3l blir haDm

Vi har sett att det arabiska ordet för matsmältning skrivs ﻫَﻀﻢ och uttalas haDm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är h, D och m, blir ordet haDm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som matsmältning