Arabiska för spelande

3azf
ﻋَﺰﻑ
spelande – maskulinum

Det arabiska ordet för spelande uttalas 3azf och skrivs ﻋَﺰﻑ.

Kategori: musik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spelande består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, zayn som skrivs och uttalas z och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med spelande

Alla bokstäver i spelande

ﻋَﺰﻑ
ﻋـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺰ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ayn
3
zayn
z
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för spelande består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺰﻑ och uttalas 3azf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för spelande

fa3l blir 3azf

Vi har sett att det arabiska ordet för spelande skrivs ﻋَﺰﻑ och uttalas 3azf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, z och f, blir ordet 3azf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som spelande