Arabiska för väga, värdera

qayyama
ﻗَﻴَّﻢَ
väga, värdera – dåtid han
yuqayyimu
ﻳُﻘَﻴِّﻢُ
väga, värdera – nutid han

Det arabiska verbet för att väga, värdera skrivs ﻗَﻴَّﻢَ och uttalas qayyama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘَﻴِّﻢُ och uttalas yuqayyimu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet väga, värdera består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ya som skrivs och uttalas y och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med väga, värdera

Alla bokstäver i väga, värdera

ﻗَﻴَّﻢَ
ﻗـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﻗـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
qaf
q
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för väga, värdera består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﻴَّﻢَ och uttalas qayyama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för väga, värdera

fa33ala blir qayyama

Vi har sett att det arabiska ordet för väga, värdera skrivs ﻗَﻴَّﻢَ och uttalas qayyama. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är q, y och m, blir ordet qayyama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som väga, värdera

Böjningsformer av väga, värdera

dåtid
nutid
han
qayyama
ﻗَﻴَّﻢَ
han - dåtid
yuqayyimu
ﻳُﻘَﻴِّﻢُ
han - nutid
hon
qayyamat
ﻗَﻴَّﻤَﺖ
hon - dåtid
tuqayyimu
ﺗُﻘَﻴِّﻢُ
hon - nutid
jag
qayyamtu
ﻗَﻴَّﻤﺖُ
jag - dåtid
'uqayyimu
ﺃُﻗَﻴِّﻢُ
jag - nutid