Arabiska för ogift

3azab
ﻋَﺰَﺏ
ogift – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ogift uttalas 3azab och skrivs ﻋَﺰَﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ogift i:

3uzzaab
ﻋُﺰَّﺍﺏ
ogift – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ogift består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, zayn som skrivs och uttalas z och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ogift

Alla bokstäver i ogift

ﻋَﺰَﺏ
ﻋـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺰ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ayn
3
zayn
z
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för ogift består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺰَﺏ och uttalas 3azab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ogift

fa3al blir 3azab

Vi har sett att det arabiska ordet för ogift skrivs ﻋَﺰَﺏ och uttalas 3azab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är 3, z och b, blir ordet 3azab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ogift